Protectia

Datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal și prevederile noului Regulament General de Protecție a datelor

Parte din responsabilitatea noastră în relația pe care o avem cu clienții noștrii este și modul în care avem grijă de datele personale pe care aceștia ni le-au pus la dispoziție.

Regulamentul general privind protecția datelor, 679/2016, înlocuiește Directiva UE din 1995 privind protecția datelor și înlocuiește legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva 95/46 / CE privind protecția datelor.

Scopul său este de a proteja drepturile și libertățile persoanelor fizice și de a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate fără cunoștința lor și, ori de câte ori este posibil, că sunt prelucrate cu consimțământul lor.

Prin urmare, Integral Collection se asigură de respectarea tuturor legilor relevante ale UE și ale statelor membre cu privire la datele cu caracter personal, persoanelor ale căror informații INTEGRAL COLLECTION le colectează și procesează, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ( GDPR).

Datele pe care le prelucram:

Date de identificare sau de contact cum ar fi: numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), locul nasterii, datele din cartea de identitate (daca este cazul), domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta;
Date privind situatia dvs. financiara sau de angajare, cum ar fi numele angajatorului, venitul si sursa venitului;
Date privind procedurile administrative sau judiciare, in masura in care sunt legate de creantele gestionate sau detinute de Integral Collection SRL
Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si Integral Collection SRL, daca este cazul, prin intermediul call center-ului sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si Integral Collection SRL;
Date referitoare la plati, inclusiv detalii legate de contul bancar si alte informatii aferente;
Alte date cu caracter personal mentionate in documentatia privind datoria sau garantiile sau mentionate in contractul initial.

De unde obtinem datele dumneavoastra:

Creditorii care imputernicesc compania Integral Collection pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care cesioneaza drepturile de creante catre Integral Collection;
Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);
Persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dumneavoastra sau persoane care efectueaza plati in numele dumneavoastra;
Autoritati si institutii publice sau alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public cum ar fi executorii judecatoresti cu competenta teritoriala in zona dumneavoastra de resedinta.
Publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Scopul colectării datelor:
Pentru colectarea creantelor gestionate sau detinute de Integral Collection SRL;
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Interesul legitim al Integral Collection SRL sau al creditorilor în numele cărora Integral Collection SRL asigură gestionarea creanțelor de a obține colectarea datoriilor restante și de a-și administra activitățile în procesul de colectare.

Consimtamantul dumneavoastra, in cazul in care actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor gestionate sau detinute de Integral Collection SRL ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, precum si in alte cazuri in masura in care prelucrarea datelor de catre Integral Collection SRL necesita consimtamantul dumneavoastra conform legii;

Transferul datelor
Integral Collection SRL poate transfera datele referitoare la dumneavoastră catre alte persoane sau entităti care presteaza servicii sau efectueaza operatiuni in cursul normal al activitătii de colectare.
Integral Collection SRL poate, de asemenea, să utilizeze sau să dezvăluie date cu caracter personal atunci cand este necesar (cand are o obligatie legala) sau permis de lege sa facă acest lucru dar nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu este stabilita in Uniunea Europeană.

Pastrarea datelor
In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, Integral Collection va păstra datele dumneavoastră personale pe toata perioada colectării unei creante si cinci ani ani dupa incasarea integrala a creantei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Datele sunt stocate si arhivate pe teritoriul Uniunii Europene.

Drepturile persoanelor
Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea datelor inexacte
Dreptul la ștergerea datelor – înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal ( daca acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate)

Dreptul de retrage al consimtamantului – vizeaza posibilitatea retragerii consimtantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand aceasta se realizeaza in baza acestui temei, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate inainte de retragere

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor
Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere – reprezinta posibilitatea persoanei vizate de a se adresa unei autoritati de supraveghere competente cu o plangere privind incalcarea anumitor drepturi prevazute de “GDPR”

Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat – vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului

În plus, din 25 mai 2018, daca aveți nemulțumiri sau întrebari legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa gdpr@integralcollection.ro sau la nr. de telefon 0332 225 113.